Nekada davno, više se i ne sećam koliko, da li je deset, petnaest ili možda dvadeset godina, u školama se učio predmet Odbrana i zaštita.

Ukinut je iz nekog, meni nepoznatog razloga, a deci su uvedeni veronauka i građansko vaspitanje.

A šta se to toliko strašno učilo iz predmeta Odbrana i zaštita pa je morao biti ukinut?

Učilo se o ličnoj i kolektivnoj zaštiti, đaci su se osposobljavali za preventivnu zaštitu i spasavanje u različitim situacijama. Od onih svakodnevnih, preko prirodnih nepogoda pa do ratnog stanja.

Učili smo šta da radimo u slučaju poplave, požara ili zemljotresa. Učili smo kako da pružimo prvu pomoć, da previjemo ranjenika, da imobilizujemo prelom, da damo veštačko disanje, da izvučemo davljenika iz vode.

Učili smo o tome kako preživeti i kako pomoći drugima upravo u situaciji u kojoj se nalazimo danas na terenu, da zaista budemo ljudi i pomognemo jedni drugima.

Prošlo je mnogo vremena od tada i neke lekcije smo, valjda, na najteži mogući način naučili, umesto u školi.

Iz nastave treba izbaciti nekorisne predmete, a vratiti one koji imaju praktičnu primenu.

Pogledajte slike i snimke koji kruže internetom ovih dana i kao ljudi, kao dobri ljudi kao što smo pokazali da jesmo, razmislite šta je to spasilo sve one ugrožene u poplavama, a od čega nije bilo nikakve koristi.

Vratimo Odbranu i zaštitu u škole, vratimo predmet koji je ljude učio kako da pomognu drugima i kako sami da prežive. Očigledno je da svi to želimo, treba neko i da nas nauči kako.

Originalno, ovaj post je objavjen na Kruševac ONLINE, preuzet od strane 6uka.ba i drugih medija…

Share the joy