Deo naslova ovog posta mogao je biti i “Mobilna budućnost bankarstva”, ali reč budućnost danas sa sobom nosi realnu opasnost da, u trenutku kada je napišete, već bude sadašnjost, pa i prošlost.

Ovo posebno važi za pomenutu oblast – mobilno bankarstvo.

Telenor banka je, svojevremeno, brand awareness gradila kroz pozicioni slogan “Prva mobilna banka u Srbiji“. U najavi svojeg mobilnog novčanika član IO Banca Intesa, Darko Popović, nije propustio priliku da kaže da je zapravo Banca Intesa prva jer su upravo oni prvi na tržištu ponudili mobilnu bankarsku aplikaciju.

I, ko je u pravu?

“Mobilna banka” kao termin, prvenstveno se koristi za one banke koje svoje usluge pružaju u potpunosti (ili u najvećoj meri) putem mobilne aplikacije. Ni Telenor, ni Banca Intesa, niti bilo koja druga banka na našem tržištu to (još uvek) nije. Obe su, kao uostalom i većina banaka u Srbiji, pružaoci finansijskih usluga koji kao jedan od kanala nude i mobilnu aplikaciju… i to je OK :)

Mobilno bankarstvo u svetu

Šta mislite, na kojem kontinentu je ostvaren najbrži rast korišćenja mobilnih uređaja u finansijskim transakcijama?

Ne, nije Evropa…

Ne, nije ni Amerika…

Ne, ne, ne, nije ni Azija.

U top dvadeset zemalja na planeti, po krorišćenju mobilnog bankarstva, petnaest je iz Arfrike (istraživanje Gates Foundation, World bank i Gallup World Poll).

Istočna Afrika, predvođena Kenijom, pokriva čak 80% svih novčanih transakcija obavljenih mobilnom platformom u svetu.

Kada je penetracija mobilnog bankarstva u pitanju, globalno vodi Kina kao jedina sa preko 60%, ispred Južnoafričke republike.

M-Pesa, Afrička revolucija mobilnog bankarstva

M-Pesa (M kao mobile i pesa, što na Svahiliju znači novac) je započet kao startup u oblasti mikro plaćanja. Projekat je sprovela vlada Velike britanije, u saradnji sa kompanijma Vodafone i Safaricom (najveći mobilni operater u Keniji).

Projekat je za cilj imao da se omoguće brze transakcije u državi čiji je najveći deo teritorije ruralan i sa nedovoljnim brojem ekspozitura banaka. Plan za novu kompaniju bio je da u prve tri godine servis koristi oko 250.000 klijenata.

Estimacija je promašena, mnogo…

U prve dve godine imali su dva miliona klijenata, a do 2013. godine 83% odraslog stanovništva koristilo je servise M-Pesa. Procena je da danas u Africi preko 56 miliona ljudi koristi ovaj servis.

Kako radi M-Pesa?

Korisnik se registruje kod agenta M-Pesa, koji su dostupni u velikoj mreži radnji i uplaćuje inicijalna sredstva koja su odmah dostupna kroz telefon. Kada korisnik želi da pošalje novac, dovoljno je da unese broj telefona primaoca (ili ga odabere iz kontakata), unese iznos koji šalje i pošalje kao poruku.

Servis se koristi za različite namene, poput plaćanja računa, slanja novca drugom korisniku, dopune kredita za mobilnu telefoniju, uplatu i isplatu novca i sl…

Ukupan godišnji iznos transakcija kroz M-Pesa u Keniji jednak je četvrtini GDPa ove države.

Kako se ovo može primeniti na Srbiju?

Ruralna područja pokrivaju 70% teritorije Republike Srbije. U ovim područjima živi 44% stanovništva naše zemlje.

Dostupnost ekspozitura banaka na ovoj teritoriji je minimalna, a novčane transakcije se uglavnom obavljaju gotovinski, što smanjuje mogućnost jednostavnog slanja novca na daljinu, plaćanje računa bez odlaska u banku ili poštu, te bilo kakve finansijske servise – osim digitalnog, a pre svega mobilnog bankarstva.

Istovremeno, prema podacima republičkog Zavoda za statistiku, u Srbiji je prvi uređaj putem kojeg se pristupa internetu upravo mobilni telefon sa 76,5% učešća, ispred PCa sa 72%. Laptop čini 42%, tablet 20,2%, a interesantno je da smart TV drži 10,8%.

Penetracija interneta u ruralnim područjima je 53,8% (urbana 72,5%). Pristup internetu u ruralnim područjima u 44,9% čini mobilni internet, što je blisko urbanim područjima – 47,4%.

Ciljna grupa mobilnog bankarstva svakako nisu primarno ruralna područja, ali ovo jeste oblast koja nije u dovoljnoj meri targetirana od strane finansijskih institucja.

Mobilne bankarske aplikacije dostupne su u Srbiji više od deset godina, a prostor gde je moguće značajno unaprediti korisničko iskustvo su upravo platne transakcije.

Da je ovaj prostor moguće unaprediti govori i činjenica da, i pored visoke penetracije korišćenja interneta, svega 19,2% korisnika interneta isti upotrebljava za digitalno bankarstvo, a tek 23,6% za kupovinu ili poručivanje robe online.

Share the joy