Plaćanje računa putem mobilne bankarske aplikacije odavno nije ništa neuobičajeno. Praktično sve banke na tržištu nude svoju mobilnu aplikaciju, u okviru koje postoji ova funkcionalnost.

Kada su se prvi put pojavile, donele su revoluciju u ovoj oblasti. Račun je moguće platiti bilo kada, bilo gde, u svega par minuta. Uz snimljeni šablon za plaćanje računa i manje, dovoljno je odabrati šablon, promeniti iznos i poziv na broj i potvrditi plaćanje.

U međuvremenu, neke banke ponudile su opciju fotografisanja računa i OCR prepoznavanja teksta. Ipak, ovo se nije pokazalo kao posebno udoban sistem jer samo prepoznavanje ume da potraje duže od ručnog unosa, a upitna je i preciznost ovog načina skeniranja.

Korisnici mobilnih aplikacija, danas, žele instant, jednostavan i brz korisnički interfejs i iskustvo, pa zašto ne bi to imali i kada su mobilne bankarske aplikacije u pitanju?

Kako?

Danas praktično nema proizvoda na kojem nećete videti sekvencu paralelnih crnih linija, promenljive debljine, tj bar kod. Skeniranje bar koda jednostavan je proces i postoji mnoštvo besplatnih mobilnih aplikacija koje to mogu da urade. Takođe, svi računi koje plaćamo na sebi sadrže bar kod… ali, u pitanju je jednodimenzionalni, gotovo neupotrebljiv bar kod.

Neke banke omogućile su plaćanje i ove vrste računa putem takozvanih infoterminala, ali da biste takav račun platili, neophodno je da pre skeniranja odabrete na infoterminalu (ako postoji) kompaniju kojoj se račun plaća. Sistem iz baze podataka banke povlači većinu podataka i na taj način popunjava neophodna polja. Ovo rešenje ograničeno je na mali broj računa koje je banka unela u sistem, zahteva od korisnika više vremena za plaćanje, a u slučaju promene bilo kojeg od podataka koje banka čuva u sistemu (npr broj računa kompanije) neophodno je da banka izmeni ove podatke – ručno.

Šta je rešenje? Plaćanje računa skeniranjem 2D bar koda

Za razliku od jednodimenzionalnih bar kodova malog kapaciteta, 2D bar kod podatke pakuje u višelinijski niz značajno većeg kapaciteta. Na ovaj način moguće je uneti, pored numeričkih, i slovne oznake u bar kod i na taj način obezbediti sve neophodne podatke za izuzetno brzo i precizno popunjavanje uplatnice u mobilnoj bankarskoj aplikaciji.

Najpoznatiji tip 2D bar koda, koji ste sigurno videli, je QR kod. Kreiran u Japanu, za potrebe njihove auto industrije, brzo je postao popularan i u marketinškim aktivnostima jer omogućava linkovanje stranica na internetu, unos teksta i sl… drugi tip 2D bar koda, koji su komšije u Hrvatskoj upotrebile za ovaj servis, je PDF 417.

PDF417 je dvodimenzionalni bar kod koji se sastoji od više redova koji su poslagani jedan iznad drugoga. Jedan bar kod sastoji se od 3 do 90 linija, a može imati do 30 stupaca. Maksimalni kapacitet je 925 kodnih reči (komprimovanih 1.850 alfanumeričkih karaktera ili 2.710 brojeva ili 1.108 okteta).

2D bar kod u Srbiji

Sberbank Srbija, pokrenula je inicijativu da se ovaj napredni sistem uvede i u našoj zemlji, a tokom novembra 2016. godine, u saradnji sa kablovskim operaterom SBB i Mercator S, obavljeno je prvo plaćanje skeniranjem 2D bar koda u Srbiji. Plaćanje je obavljeno u Mercator supermarketu, gde su Sberbank i Mercator S omogućili kupcima da, pored robe, na kasi skeniraju i plate i svoje račune.

Nakon uspešnog lansiranja sa SBB, na svoje račune 2D bar kod počele su da primenjuju i kompanije Telekom – QR kod, kao i VIP Mobile – PDF 417 kod, dok se očekuje ulazak i ostalih najvećih “billera”.

Scan 2 Pay

Istovremeno, Sberbank Srbija, razvila je ovaj sistem i za svoju mobilnu bankarsku aplikaciju, putem koje je takođe veoma jednostavno moguće platiti račun.

Na ovaj način, plaćanje se obavlja maksimalno brzo (brže i od plaćanja putem snimljenih šablona), a preciznost je potpuna (ne postoji mogućnost greške).

Proces funkcioniše na sledeći način:

  1. Korisnik aplikacije u meniju bira opciju Plati/ 2D bar kod skener
  2. Aplikacija pokreće kameru, koju korisnik usmerava ka bar kodu
  3. Prepoznavanje bar koda je momentalno (vreme mereno na iPhone 6 uređaju) i uplatnica je odmah popunjena
  4. Korisnik potvrđuje plaćanje i unosi kredencijale radi ispunjenja uslova dvofaktorske autorizacije

Plaćanje računa na ovaj način, pored toga što je potpuno precizno, vremenski se meri u sekundama.

Pretpostavka je da će i ostale banke na tržištu vremenom ispratiti inovaciju koju je Sberbank Srbija uvela, ali ako vas mrzi da čekate i želite da testirate, a niste klijent Sberbank – instalirajte Sberbank mobilnu aplikaciju i isprobajte Demo:

Share the joy